Jedná se o velmi kvalitní kotle s vlastním patentem spalování. Velmi sofistikovaný výrobek, bez údržby, dálkový přístup, všecny druhy biopaliv.