Naše společnost v současné době spolupracuje s několika významnými dodavateli a výrobci kotlů. Dle konkrétních požadavků zákazníka pro něho vybíráme to nejlepší s ohledem na jeho představy, možnosti a individuální faktory dané lokality. V současnosti preferujeme plynové kotle zn. UNICAL a na spalování biomasy kotle Mawera, ETA, Heizomat, případně i kotle Rotojet. Pro spalování pelet preferujeme kotle Ökofen, nebo Easypell.

Kotle Ökofen RAKOUSKO)
Kotle Heizomat (SRN) 
Kotle ETA RAKOUSKO
Kotle MAWERA RAKOUSKO